Katalog zbiorów archiwalnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Zespół nr 195: Archiwum Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej

Daty skrajne
1927-1994
Opis zespołu
Mękarska-Kozłowska Barbara (1926-1990) - pisarka, dziennikarka, harcerka "Szarych Szeregów", redaktorka pism młodzieżowych, harcerskich, autorka opowiadań dla dzieci i dorosłych, współzałożycielka Koła Lwowian w Londynie, członkini Rady i Zarządu Instytutu Józefa Piłsudskiego we Londynie. W czasie wojny i tuż po wojnie we Lwowie (zostawiła cenne wspomnienia z okupowanego Lwowa)
Opis zawartości zespołu
1. Nekrologi i notatka autobiograficzna; 2. Fotogarfie; 3. Pamiętniki (1935-41, 1943-45), notatki; 4. Korespondencja prywatna (1935-1989); 5. Odbitki fotograficzne do prac B. Mękarskiej- Kozłowskiej, kartki pocztowe, pierwsze polskie żłote z 1944 r.; 6. Artykuły B. Mękarskiej-Kozłowskiej w prasie polskiej w Londynie; 8 (7a) Maszynopisy prac B. Mękarskiej-Kozłowskiej; 9 (7b) Maszynopisy, notatki, brudnopisy prac B. Mękarskiej-Kozłowskiej; 10 (7c) Maszynopisy, notatki, brudnopisy prac B. Mękarskiej-Kozłowskiej; 11 (8) Materiały dot. pracy dr S. Kościałkowskiego "Poznajmy naszą przeszłość" pod red. B. Mękarskiej-Kozłowskiej (1988 r.);12 (9) Materiały dot. fotografa lwowskiego Romana Puchalskiego, zmarłego na zesłaniu - relacje, wspomnienia; 13 (10) Listy i materiały dot. działalności w Instytucie Józefa Piłsudskiego; 14 (11) Streszczenie opracowania dot. likwidacji getta wileńskiego; 15 (12) Fotografie i artykuły ze "Słowa Ludu" 1971 r.; 16 (13) Wspomnienia, relacje, szkice historyczne, notatki różnych autorów; 17 (14) Listy, relacje, szkice historyczne, notatki, odpisy dokumentów; 18 (15) Pisma, notatki, listy związane z działalnością Instytutu Józefa Piłsudskiego; 19 (16) Kalendarium działalności Instytutu Józefa Piłsudskiego za lata 1947-1982; 20 (17) Sprawozdania z działalności za 1983 r., listy notatki związane z działalnością Instytutu Józefa Piłsudskiego; 21 (18) Sprawozdania z działalności Instytutu Józefa Piłsudskiego w latach 1983-1989, korespondencja i notatki związanez działalnością Instytutu Józefa Piłsudskiego
Repozytorium (miejsce przechowywania)
Instytut Piłsudskiego w Londynie.
Nr Tytuł jednostki archiwalnej Daty skrajne Języki
Materiały biograficzne
1 Pamiętnik Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej za okres od 04. 11. 1935 do 01. 09. 1938. 1935 1938 pol.
2 Pamiętnik Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej za okres od 03. 11. 1938 do 18. 10. 1939. 1938 1939 pol.
3 Pamiętnik Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej za okres od 21. 10. 1939 do 21. 01. 1940. 1939 1940 pol.
4 Pamiętnik Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej za okres od od 21. 01. 1940 do 01. 05. 1941. 1940 1941 pol.
5 Pamiętnik Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej za okres od 04. 12. 1942 do 02. 05. 1944. 1942 1944 pol.
6 Pamiętnik Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej za okres od 25. 05. 1944 do 25. 07. 1944. 1944 1944 pol.
7 Pamiętnik Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej za okres od 27. 08. 1944 do 29. 08. 1945. 1944 1945 pol.
8 Pamiętnik Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej za okres od 16. 05. 1945 do 25. 05. 1947. 1945 1967 pol.
9 Wspomnienia Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej z okresu wojennego pt. "W cieniu Brygidek i Łęckiej". 1980 1980 pol.
10 Spis opowiadań i prac dla dzieci napisanych i opublikowanych przez Barbarę Mękarską-Kozłowską w latach 1951-1967. 1967 1967 pol.
11 Wykaz opowiadań, reportaży, prac naukowych napisanych i opublikowanych przez Barbarę Mękarską-Kozłowską w latach 1952-1990. 1990 1990 pol.
12 Spis prac Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej przygotowany dla Koła Lwowian w Londynie w latach 1968-1975. 1975 1975 pol.
13 Spis prac Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej przygotowanych w latach 1995-1978 i opublikowanych w Dzienniku Polskim i Tygodniku Polskim oraz artykuły opublikowane w prasie polonijnej. 1968 1990 pol.
14 Wykaz prac literackich dla dzieci i młodzieży redagowanych przez Barbarę Mękarską-Kozłowską w latach 1954-1962. 1962 1962 pol.
15 Podsumowanie działalności Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej w latach 1949-1972. 1972 1972 pol.
16 Spis akt przekazanych przez Barbarę Mękarską-Kozłowską do Instytutu Sikorskiego dotyczących jej pracy z dziećmi w latach 1954-1960. 1954 1960 pol.
17 Życiorys Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej, nekrologi, fotografi grobu. 1990 1990 pol.
Prace twórcy spuścizny
18 Artykuł Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej pt. "Klucze Wilna-karta historii". 1989 1989 pol.
19 Artykuł Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej pt. "Spotkanie w Montresor". 1988 1988 pol.
20 Artykuł Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej pt. "Lwowski lewek w obronie tatrzańskiej kozicy i świastaka. W 100 rocznicę uchwalenia pierwszej ustawy o ochronie kozicy i świastaka w Tatrach". 1990 1990 pol.
21 Artykuł Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej pt. "Rok trzech króli". 1978 1978 pol.
22 Artykuł Barbary Mekarskiej-Kozłowskiej pt. "Lwowskie harcerki". pol.
23 Artykuł Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej pt. "O Józefie Piłsudskim patronie Z. H. P." 1989 1989 pol.
24 Artykuł Barbary Mękarskiej kozłowskiej pt. "Wojna roku 1920". pol.
25 Artykuł Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej pt. "Księgozbiór z Honfleur księcia Witolda Czartoryskiego (1876-1913) w bibliotece uniwersyteckiej Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie". pol.
26 Artykuł Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej pt. "Droga nieznanego żołnierza ze Lwowa do stolicy polskiej". 1989 1989 pol.
27 Artykuł Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej pt. "Na polskiej drodze do Raperswilu". pol.
28 Artykuł Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej pt. "Pamiątka "Siódemki Beliny". 1990 1990 pol.
29 Artykuł Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej pt. "Ryngraf z Matką Boską Ostrobramską". pol.
30 Artykuł Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej pt. "Wianuszek z historii spleciony nad Lemanem". pol.
31 Artykuł Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej pt. "Lwowskie wystawy i Targi Wschodnie". pol.
32 Artykuł Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej pt. "U stóp ślicznej gwiazdy miasta Lwowa". pol.
33 Artykuł Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej pt. "O pierwszych lwowskich orłach ich gniazdach i lotach". pol.
34 Artykuł Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej pt. "Bośmy miłością naszą objęli..." pol.
35 Artykuł Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej pt. "Pamiątkowa tablica w Zurychu". 1989 1989 pol.
36 Artykuł Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej pt. "Poznańskie koziołki skaczą nad Lugano". 1974 1974 pol.
37 Artykuł Barbary Mekarskiej-Kozłowskiej pt. "Wizja Wilna nad Limatem". 1977 1977 pol.
38 Artykuł Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej pt. "Tęczowym szlakiem od Kauai do Wilna". 1978 1978 pol.
39 Artykuł Barbary Mekarskiej-Kozłowskiej pt. "W siedzibie Instytutu Józefa Piłsudskiego". pol.
40 Artykuł Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej pt. "Panorama Racławicka". pol.
41 Artykuły Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej pt. "O zachodzie słońca nad Tamizą". 1977 1977 pol.
42 Artykuł Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej pt. "O Józefie Piłsudskim". 1985 1985 pol.
43 Artykuł Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej pt. "Ryngraf lwowskich kadetów-karta historii". 1989 1989 pol.
44 Artykuł Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej pt. "Wystawa Instytutu Józefa Piłsudskiego w rocznicę święta niepodległości". 1986 1986 pol.
45 Artykuły Barbary Mekarskiej-Kozłowskiej poświęcone historii Lwowa. pol.
46 Artykuł Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej pt. "Z Chicago do Paryża - szable marszałka". 1987 1987 pol.
47 Artykuł Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej pt. "Z zagadnień młodzieży emigracyjnej". 1955 1955 pol.
48 Opracowanie Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej pt. "Ryngraf Ułanów Jazłowieckich - karta historii". 1988 1988 pol.
49 Opracowanie Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej pt. "Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie poświęcony badaniu najnowszej historii Polski". Egzemplarz korektorski z uwagami. 1983 1984 pol.
50 Wspomnienie Barbary Mękarskiej o Stefanie Mękarskim. pol.
51 Wykład Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej pt. "Z dziejów Instytutu Józefa Piłsudskiego, jego wkład do historii kultury". pol.
52 Wykład Barbary Mękarskie-Kozłowskiej pt. "Znaczenie insurekcji kościuszkowskiej w porozbiorowej historii Lwowa i odbicie kościuszkowskiego kultu walki o wolność w pracach artystów, twórców Panoramy Racławickiej i dzieje pomnika prof. A. Sulimy Popiela ze Lwowa w Waszyngtonie - T. Kościuszki 1910". 1987 1987 pol.
53 Opracowanie Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej pt. "Świt w Avinionie". 1964 1964 pol.
54 Scenariusz Sztuki autorstwa Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej pt. "Lwowskie orlęta". 1968 1968 pol.
55 Notatki Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej poświęcone działalności polskiej siatki szpiegowskiej w Berlinie podczas II wojny światowej. 1942 1969 pol.
56 Notatki Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej poświęcone udziałowwi kobiet w walce o niepodległość i dotyczące organizacji kobiecych. 1959 1959 pol.
57 Uwagi i notatki Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej dotyczące XXI tomu "Niepodległości". 1988 1988 pol.
58 Projekt odezwy autorstwa Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej "Do społeczeństwa polskiego na emigracji" dotyczącejpięćdziesięcioletniej rocznicy śmierci Józefa Piłsudskiego. 1984 1984 pol.
59 Uwagi Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej poświęcone dziejom Uniwersytetu Jana Kazimierza. 1989 1989 pol.
60 Opowiadanie Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej pt. "Wędrując po drogach pielgrzymów". 1972 1972 pol.
61 Materiały Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej poświęcone życiorysom ułanów z 1 Pułku Ułanów Legionów Polskich. Notatki, wycinki, nekrologia, korespondencja. 1951 1968 pol.
62 Materiały korektorskie z uwagami Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej poświęcone publikacjom "Biblioteczki Ogniw". 1953 1988 pol.
63 Notatki Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej poświęcone tygodnikowi "Bluszcz". pol.
64 Odpisy relacji dotyczące generała Emila Fieldorfa. pol.
65 Notataki Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej poświęcone likwidacji getta wileńskiego i ocenie powstania w getcie warszawskim. pol.
66 Notatki Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej dotyczące prac nad periodykiem "Niepodległość" i historią Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie. pol.
67 Notatki Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej poświęcone losom Polaków podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu. pol.
68 Notatki Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej dotyczące procesu wileńskiej lewicy akademickiej z 1937 roku. pol.
69 Wycinki z prasy polskiej poświęcone Jarosławowi Żochowskiemu i Leonowi Palce. 1971 1971 pol.
70 Wycinki z prasy polonijnej poświęcone odzyskaniu w 1918 roku niepodległości przez Polskę. 1977 1979 pol.
71 Wycinki z prasy polonijnej poświęcone konferencjom w Teheranie i Jałcie, działalności Władysława Sikorskiego oraz stosunkom polsko-ukraińskim. 1975 1979 pol.
72 Wycinki z prasy polonijnej poświęcone emigracji polskiej na świecie. 1972 1975 pol.
73 Wycinki z prasy polonijnej poświęcone traktatowi wersalskiemu i Wincentemu Witosowi. 1973 1975 pol.
74 Wycinki z prasy polonijnej i angielskiej poświęcone zbrodni katyńskiej. 1972 1975 pol., ang.
75 Wycinki z prasy polonijnej poświęcone kampanii wrześniowej 1939 roku. 1973 1979 pol.
76 Wycinki z prasy polonijnej i polskiej poświęcone zabójstwu Gabriela Narutowicza, Bogusławowi Miedzińskiemu, Polskiemu Instytutowi Naukowemu w Ameryce i polskim kołchoźnikom na wileńszczyźnie. 1950 1975 pol.
77 Wycinki z prasy polonijnej i polskiej poświęcone Józefowi Piłsudskiemu i ruchowi oporu podczas II wojny światowej. 1950 1988 pol.
78 Wycinki z Sunday Times i The Listener poświęcone szyfrom z okresu I wojny światowej oraz Enigmie. 1974 1977 ang.
79 Wycinki z prasy polonijnej poświęcone stosunkom polsko-czeskim i sprawie Zaolzia. 1972 1976 pol.
80 Wycinki z prasy polonijnej poświęcone działalności militarnej Związku Radzieckiego w okresie "zimnej wojny". 1972 1980 pol.
81 Wycinki z prasy polonijnej dotyczące działalności Kima Philby. 1967 1968 pol.
82 Wycinki z prasy polonijnej poświęcone historii filozofii, religii i odkryciom archeologicznym w RPA. 1973 1979 pol.
83 Wycinki z prasy polonijnej poświęcone historii Lwowa. 1958 1989 pol.
84 Wycinki z prasy polonijnej poświęcone sytuacji władz polskich na uchodźctwie i Polonii w USA. 1942 1942 pol.
85 Fotografie. W tym fotokopie rodzinnych zdjęć Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej, dokumentów osobistych, pomników i budynków we Lwowie. 1939 1975 pol.
Materiały działalności twórcy spuścizny
86 Działalność Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej w Instytucie Józefa Piłsudskiego w Londynie. Protokoły z posiedzeń, sprawozdania, prace nad wydawnictwami instytutu, współpraca z organizacjami polonijnymi. 1984 1985 pol.
87 Działalność Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej w Instytucie Józefa Piłsudskiego w Londynie. Notatki z zebrań poświęconych publikacjom wydawanym przez instytut i organizacji wystaw. 1984 1989 pol.
88 Działalność Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej w Egzekutywie Zjednoczenia Narodowego. Biuletyny, notatki z zebrań. 1955 1957 pol.
89 Działalność Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej w Egzekutywie Zjednoczenia Narodowego. Notatki z zebrań. 1958 1958 pol.
Korespondencja
90 Listy Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej do rodziny i znajomych. 1935 1989 pol.
91 Listy Stanisława Merło do Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej. 1960 1989 pol.
92 Listy Tadeusza Puchalskiego do Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej. 1994 1994 pol.
93 Listy Maksymiliana Wudkiewicza do Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej. 1989 1989 pol.
94 Listy Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej do Ryszarda Kaczorowskiego i Jadwigi Chruściel. 1989 1989 pol.
95 Korespondencja Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej z osobami prywatnymi w sprawie działalności i okoliczności śmierci Romana Puchalskiego. 1989 1990 pol., ang.
Materiały obce
96 Nekrolog i życiorys Mariana Morelowskiego. 1963 1963 pol., ang.
97 Artykuł Konstancji Choynowskiej o Emilii Grocholskiej. pol.
98 Opracowania i odpisy korespondencji Józefa Herzoga poświęcone krypcie Józefa Piłsudskiego na Wawelu i dewastacji kopca na Sowińcu. 1971 1971 pol.
99 Kopie materiałów dotyczących powstańca śląskiegoIgnacego Brysia. 1955 1991 pol.
100 Materiały poświęcone obchodom rocznic urodzin Józefa Piłsudskiego. 1951 1970 pol.
101 Fragment powieści Aleksandry Pohoskiej pt. "Ludzie darzący". 1946 1947 pol.
102 Relacja ze spotkania kombatantów na Jasnej Górze. 1966 1966 pol.
103 Odpis artykułu dotyczącego powtórnego pochówku Stanisława Augusta Poniatowskiego. pol.
104 Relacja Tadeusza Katelbacha uzupełniająca genezę i dzieje "Światpolu". 1954 1954 pol.
105 Odpis artykułu pt. "Odrzucenie przez marszałka Piłsudskiego i marszałka Rydza-Śmigłego niemieckich propozycji utworzenia z nimi wspólnego bloku przeciw Związkowi Radzieckiemu w 1933-1939 r." pol.
106 List Namiestnika Moskiewskiego Patriarchalnego Tronu Metropolity Krutickiego i Kołomenskiego Pimena do wiernych z diecezji zachodnio-ukraińskich patriarchatu moskiewskiego w 25 lecie soboru lwowskiego. 1972 1972 pol.
107 Materiały dotyczące polityki rządu Rzeczypospolitej na uchodźctwie. Odpisy dokumentów, dezyderaty, meldunki. 1940 1944 pol.
108 Korespondencja Aleksandra Brzeskiego z Wandą Piłsudską w sprawie odtworzenia cmentarza legionistów w Konarach. 1985 1985 pol.
109 Odpis artykułu Bogdana Podoskiego pt. "Uchwalenie konstytucji kwietniowej w pierwszysm studium ustawodawczym". 1968 1968 pol.
110 Artykuł Kazimierza Iranka-Osmeckiego pt. "Rok 1920. Bitwa sierpniowa o wolność Polski i Europy". 1951 1951 pol.
111 Fragment pracy pt. "Historia żandarmerii". pol.
112 Relacje Teresy Pokutyńskiej, Stanisławy Olędzkiej i Antoniego Sikorskiego z okresu walk o niepodległość w latach 1914 - 1918. 1927 1971 pol.
113 Życiorys Henryka Hlebowicza autorstwa Józefa Zawadzkiego. pol.
114 Artykuł Witolda Tomskiego pt. "Rokowania w Brześciu n/Bugiem 1917/1918 r. a sprawa polska". 1950 1950 pol.
115 Odpis artyku pt. "Dziesięciu z Pawiaka". pol.
116 Fragment wspomnień Wiktora Czernowa pt. "Przyczynki do stosunków polsko-rosyjskich. Konflikt między P. S. R i PPS w przeddzień I-ej wojny światowej". pol.
117 Uzupełnienie do relacji Mieczysława Leliwy-Tyszkiewicza z lat 1918-1938. pol.
118 Wspomnienia Marii Rychter z lat 1887-1909. pol.
119 Opracowanie Haliny Juszczyk poświęcone Józefowi Piłsudskiemu. 1985 1985 pol.
120 Artykuł Antoniego Skiby pt. "Przełomowy bój polskiego września pod Mokrą w 1939 r. " 1981 1981 pol.
121 Artykuł Jana Kowalewskiego pt. "Jak rodziła się niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej". 1990 1990 pol.
122 Opracowanie Janusza Rowińskiego pt. "Wkłąd Polskiej Organizacji Wojskowej w uzyskanie niepodległości". pol.
123 Relacja Henri Materona poświęcona zatonięciu statku "G. G. Lamorciere". pol.